GRADERING HT-21

För våra olika Barngrupper har vi gradering under ordinarie träningstid, för den grupp man normalt tränar i. Graderings-avgift 60 kr, betalas kontant på plats alternativt via Swish. Enklast att skriva barnets namn på ett kuvert och skicka med avgiften till graderingen.

FJORDSKOLAN söndag den 5 december – på ordinarie träningstid, för grupperna i Fjordskolan

SPORTHALLEN C/D lördag den 11 december – på ordinarie träningstid, för grupperna i Sporthallen

Sista träningstillfället i Sporthallen KBA är sedan den 18/12, därefter har vi uppehåll över JUL- & NYÅRSHELGERNA

KOLLASKOLANS gymnastiksal tisdag den 14 december – kl. 19.30 registering och uppvärmning kl. 19.00-19.30, för alla våra Vuxen&Ungdomsgrupper i Kolla och Fjordskolan. Graderingsavgift är från 60 kr till 8 kyu, ökar sen med 10 kr för varje kyugrad.

Om någon skulle missa dessa graderingstillfällen t.ex pga sjukdom, så kommer vi att som vanligt anordna en uppsamlings-gradering i början av VT-22.

Ny GRUPPINDELNING lördagar, Nya Sporthallen KBA

Vi har nu i inledningen av HT-21 haft väldigt olika och ojämt deltagarantal i våra grupper i C / D hallen i nya Sporthallen KBA. De två första grupperna är mycket större än Fortsättningsgrupp 1 och Fortsättningsgrupp 2. Vi behöver därför ändra lite i fördelningen av barnen i dessa grupper, naturligtvis så kan man träna kvar på den gamla tiden om det är enklare för familjens logistik, syskon som tränar samtidigt etc. meddela bara ledarna detta.

KarateKidz 6-8 år tränar vidare kl. 10.00 -11.00

Barn Nybörjare 9-12 år tränar kl. 10.00 – 11.00

Fortsättningsgrupp 1 kl 11.00 – 12.00 här tränar alla med – 1 rött streck upp till halvgult bälte

Fortsättningsgrupp 2 kl. 12.00 – 13.15 här tränar alla med – Helgult bälte och uppåt i grad

Våra ledare är ytterst tackasamma om ni föräldar hjälper oss att se till att era barn kommer till den grupp som är anpassade efter deras bältesgrad och kunskapsnivå. Tack på förhand!

UPPSAMLINGSGRADERING

Nu på lördag den 9/10 har vi uppsamlings-gradering i våra Barngrupper i Sporthallen, för de som inte kunde närvara och delta i slutet av VT-21. Gradring sker i den ordinarie gruppen på den vanliga träningstiden.

Vi saknar tyvärr fortfarnde terminsavgifter från ett antal aktiva i våra grupper som likväl tränar löpande. V har snart varit igång 1 månad så det är verkligen hög tid att betala avgiften för HT-21.

KBA KK

Meny