UPPSAMLINGSGRADERING 28/1

Lördag den 28/1 på ordinarie träningstid/grupp i Sporthallen KBA C/D-hallen, har vi ett exta Graderingstillfälle för er som inte kunde vara med på graderingen i december pga. sjukdom / förhinder. Tag med avgfiten (60kr) i ett namnat kuvert.

KLUBBFEST – KBA KARATEKLUBB den 29 april

Kungsbacka karateklubb bjuder in till klubbfest för alla medlemmar, en grupp för de lite yngre och en för de lite äldre!

Sista anmälningsdag är 2023-02-15.
Anmälan från 2023-02-15 är bindande och återbetalas ej (om vi inte skulle behöva ställa in).

Datum: 2023-04-29

Adress: Höglandavägen 45, 434 95 Kungsbacka (Tölögården)

Första gruppen:
6-17 år.
14:00-16:00.
Kostnad 100 kr per person. I denna grupp gör vi lekar/gruppövningar, käkar lite mat och umgås

Andra gruppen:
18-100 år.
18:00-00:00.
Kostnad 500 kr per person. I denna grupp är det regelrätt klubbfest som gäller. Denna grupp är från 18 år och uppåt. Ett undantag är om en förälder som är medlem i klubben närvarar på festen.
Respektive är också välkomna! De får dock göra en separat anmälan.

Klädsel: Vanliga kläder (inte karate-gi)

ANMÄLAN SKER VIA FÖLJANDE FORMULÄR
https://forms.gle/2TjbhWjC3zLMZH2EA

Vid övriga frågor, kontakta Isabellé på isabellebellarp@hotmail.com

NY TERMINSAVGIFT VT-2023

Det är hög tid att betala terminsavgiften för VT-2023, avgiften har höjts från och med denna termin, avgiften har varit oförändrad i ca 10 år;

KarateKidz & Barngrupper 750 kr

Ungdom&Vuxen grupp 950 kr

Som vanligt betalas avgiften till PlusGiro 491 20 86-8, skriv vem avgiften avser / person nummer / grupp.

GOD FORTSÄTTNING PÅ DET NYA ÅRET!