Ny GRUPPINDELNING lördagar, Nya Sporthallen KBA

Vi har nu i inledningen av HT-21 haft väldigt olika och ojämt deltagarantal i våra grupper i C / D hallen i nya Sporthallen KBA. De två första grupperna är mycket större än Fortsättningsgrupp 1 och Fortsättningsgrupp 2. Vi behöver därför ändra lite i fördelningen av barnen i dessa grupper, naturligtvis så kan man träna kvar på den gamla tiden om det är enklare för familjens logistik, syskon som tränar samtidigt etc. meddela bara ledarna detta.

KarateKidz 6-8 år tränar vidare kl. 10.00 -11.00

Barn Nybörjare 9-12 år tränar kl. 10.00 – 11.00

Fortsättningsgrupp 1 kl 11.00 – 12.00 här tränar alla med – 1 rött streck upp till halvgult bälte

Fortsättningsgrupp 2 kl. 12.00 – 13.15 här tränar alla med – Helgult bälte och uppåt i grad

Våra ledare är ytterst tackasamma om ni föräldar hjälper oss att se till att era barn kommer till den grupp som är anpassade efter deras bältesgrad och kunskapsnivå. Tack på förhand!

UPPSAMLINGSGRADERING

Nu på lördag den 9/10 har vi uppsamlings-gradering i våra Barngrupper i Sporthallen, för de som inte kunde närvara och delta i slutet av VT-21. Gradring sker i den ordinarie gruppen på den vanliga träningstiden.

Vi saknar tyvärr fortfarnde terminsavgifter från ett antal aktiva i våra grupper som likväl tränar löpande. V har snart varit igång 1 månad så det är verkligen hög tid att betala avgiften för HT-21.

KBA KK

Kontaktuppgifter, meddela KBA KK hur vi når er

Vi försöker nu att uppdatera och skapa en ny mail-lista så att vi kan nå alla föräldrar i våra Barngrupper via mail eller sms. Därför önskar vi att ni som har barn som tränar nu på lördag den 25/9, i Sporthallen KBA, om möjligt gärna följer med era barn in i hallen och talar med ledarna, istället för att släppa av vid parkeringen. Ni får då också tillfälle att titta in i våra nya fina lokaler i C och D-hallen.

Påminner också om att alla snarst betalar in terminsavgiften HT-21, om detta inte redan är gjort, all info. om detta hittar ni på hemsidan.

KBA KK

Meny