GRADERING för alla våra Vuxen&Ungdomsgrupper

Tisdag den 17 december kl. 19.00 har vi Kyu-gradering för våra träningsgrupper i Kolla/ Fjordskolan. Vi startar kl. 19.00 med registrering, därefter gradring till 8 kyu (vitt bälte) upp till och med 1 kyu (brunt bälte).

Detta blir även sista träningstillfället i Kollaskolan HT-19. Inom kort kommer datum för terminsstart VT -20 läggas upp på hemsidan.

GRADERING Barngrupper HT-19

GRADERING HT- 2019. Som vanligt kommer vi att ha en uppsamlingsgradering i början av nästa termin, för de som ev. inte kan delta dessa datum.

Sportcentret / Harmonisalen i Kungsbacka blir LÖRDAG den 14 december, gruppvis. Detta blir även sista träningen för höstterminen 2019.

Fjordskolan gruppvis barngrupper, SÖNDAG den 15 december.

INSTÄLLD TRÄNING- lokalerna stängda – 22-24/11

KBA KK har ingen ordinarie verksamhet den 23-24-25 november, vi arrangerar ett seminarium med besök från Japan. K.Shimura sensei, 7 dan från JKF Wadokai HQ i Tokyo är här för att vidareutbilda oss. Om ni vill delta på seminariet i KBA så hittar ni info om detta här på hemsidan!

Fredag den 22/11 FJORDSKOLAN Ingen träning – lokalen stängd

Lördag den 23/11 HARMONISALEN / JUDOHALLEN Ingen träning – lokalen stängd

Söndag den 24/11 FJORDSKOLAN Ingen träning – lokalen stängd

Vi har pausat vår tävlingsgrupp tills vidare, det innebär att det finns möjlighet för FRI-träning, förberedelse för gradering etc. i Kollaskolan på måndagar kl. 19.00. Från och med den 4/11 och framöver.

Meny